Logo firmy Josam
JOSAM Polska Sp. z o.o.
92-516 Łódź, ul. Puszkina 80
tel. 0-42 677-04-14
fax 0-42 677-04-17

JOSAM Polska

Klucze elektryczne do odkręcania nakrętek kół.Elektryczny klucz do kół
samochodów ciężarowych

- stopniowany moment
- skrócenie czasu zakręcania i odkręcania śrub
- wygodna obsługa zapewniająca ergonomiczną postawę
- znaczna poprawa warunków bezpieczeństwa pracy
- cicha i nieuciążliwa dla otoczenia praca
- niezawodność i trwałość